EASYRegistration (Portal za registraciju)

Profesionalni sistem online registracije za Vaše događaje…

 

Izvršite besprijekornu registraciju na događaj…

 

Sa našim profesionalnim rješenjima za sisteme registracije, a koji su najvažniji dio korisničkih potreba na događajima, uspješno organizirajte svoje događaje.

 

Po principu “ključ u ruke” nudimo besprijekorna rješenja za isporuku modula koje ćete moći koristiti od početka, tokom i na kraju događaja.

 

Rješenja koje pružamo olakšavaju Vaš posao i poštediće Vas nepotrebnog tereta.

 

Svi moduli za registraciju koje razvijemo koriste se online i bez obzira na kojem se dijelu planete nalazili imat ćete neograničen pristup. Prestanite gubiti vrijeme i novac!

 

Sa našim inovativnim tehnologijama i sistemima možete dobiti na brzini i učinkovitosti. Uživajte u kompatibilnosti sa svim našim modulima koje nudimo.

 

Učesnici putem portala za online registraciju jednostavno mogu izvršiti registraciju ili plaćanje. U skladu s potrebama događaja mogu se izvršiti potrebne nadogradnje i adaptacije, te se u toku događaja mogu izvršiti željena ažuriranja. Na primjer: biranje mjesta sjedenja, učešće na premijernim večerama i sl.

 

Možemo napraviti posebne formulare koje ćete moći koristiti za kongrese, sajmove, seminare, organizacijske sastanke, festivale i druge događaje.

 

Prije početka događaja putem elektronske pošte šalje se obavijest ciljnoj grupi učesnika/članova, te se šalje link za registraciju ili web stranicu.

 

Učesnik koji putem sistema izvrši registraciju dobija email u kojem se potvrđuje registracija. Putem e-maila ili sms poruke šalje se pristupni kod, barkod ili kockasti kod.

 

EASYRegistration (Portal za online registraciju) radi u potpunoj sinhronizaciji sa našim ostalim rješnjima koja se koriste na tom polju (EASYReader, EASYdesk, EASYgate, EASYrfid).

 

Prednosti proizvoda EASYRegistration:

 • Prilagođeni dizajn i sadržaji
 • Opcije besplatne, te registracije uz naknadu
 • Potpuna integracija sa ostalim modulima
 • Slanje informacija o potvrdi registracije putem e-maila ili sms-om
 • Detaljni izvještaji

 

 

EASYdesk (modul za registraciju na licu mjesta)

 

EASYdesk je softverski sistem sa online pristupom koji se koristi za izradu propusnica/akreditacija za učesnike prije početka ili za vrijeme događaja. U skladu sa potrebama događaja prave se akreditacije s barkodom.

Sa EasyDesk-om podatke o registraciji učesnika koje ste pripremili prije početka događaja možete brzo prebaciti u bazu podataka.

Provjera podataka o registrovanim učesnicima koji se nalaze u bazi vrši se brzo i jednostavno, kao i unos novih podataka ili vršenje izmjene na već postojećem unosu.

Možemo napraviti izbornike koji se mogu ažurirati u skladu s potrebama događaja.

Sa prijateljskim interfejsom pružamo mogućnost brze i jednostavne upotrebe. Sa korisničkim interfejsom može se vršiti brendiranje za određeni događaj.

Pružamo rješenja integrisanih modula za brzo preuzimanje akreditacija za učesnike koji su došli sa elektronskim pozivnicima.

Na akreditacijama možemo napraviti  QRcode-ove. Učesnici očitavajući kod putem svojih telefona mogu pristupiti samo događajima sa posebno pripremljenim digitalnim programima, reklamnom video zapisu ili web stranici.

Prednosti EASYDeska:

 • Prijateljski interfejs
 • Prilagodljiviji menii
 • Brz pristup bazi i pretraživanje baze podataka
 • Kompatibilnost termalnih, offset i plastičnih akreditacija
 • Opcije s Barkodom, QRCode-om i RFID-om

 

EASYkiosk (Self-check in kiosk)

Nema više čekanja za akreditacije…

Kada dođete na mjesto događaja na koji ste pozvani, ako ne želite čekati ispred štanda za prijave i ako ne želite da se gužve stvaraju, onda je ovo profesionalno rješenje za Vas.

Sa online sistemima za registraciju učesnicima se prije početka događaja putem e-maila ili sms porukom šalje kod za pristup registraciji. Učesnik, kada dođe na mjesto događaja, samo skenira barkod sa ekrana mobitela ili ukuca šifru na ekranu i sa lakoćom može preuzeti akreditaciju.

Učesnik, sa naprednim barkod čitačima koji se nalaze na štandu može očitati barkod sa ekrana svog mobitela ili sa papira, te izraditi svoju akreditaciju.

Razvijamo procedure za štampanje prilagođenih aktreditacija. Na primjer, dopustiti/onemogućiti printanje više od jedne akreditacije …

Prednosti EASYKioska:

 • Prijateljski interfejs
 • Visoke performance
 • Integrirani profesionalni dizajn
 • Integracija sa pultom za prijavu
 • Ovlaštenje za printanje kartice

 

 

EASYreader (Tehnologija za pametno čitanje)

Inovativna, pametna i fleksibilna…

 

Barkodovi koji se očitaju s EASYreader-om momentalno se pohranjuju u bazu podataka i istog momenta može se vršiti upit.

 

EASYReader radi neovisno o lokaciji, jer je to je pametni sistem za očitavanje barkodova koji se može koristi u zatvorenom, kao i na otvorenom prostoru.

 

Pretraživanjem baze podataka mogu se pronaći uneseni barkodovi i ulazne informacije o učesniku i njegovim ovlastima. Na taj način na prolaznim/kontrolnim tačkama vrši se odgovarajuća kontrola prolaza.

 

EASYReader očitava informacije i putem interneta u bazu podataka sprema zabilješke koje se trebaju pročitati prije događaja, kao na primjer identifikacija sesija, dodjela ovlaštenja osoblju za zone i sesije.

 

Na ekranu čitača mogu se dobiti informacije o broju osoba koje su očitane.

 

Predstavljamo Vam profesionalna rješenja za lagan pristup svim podacima i njihovu obradu u skladu s Vašim potrebama.

 

EASYgate

Sigurnije sa pametnim okretaljkama…

 

Pravimo pametni sistem okretaljki koji se može koristiti na sajmovima, kongresima, konferencijama, koncertima, festivalima i na sličnim događajima koji se može koristiti za kontrolisan/ovlašten prolaz.

 

Nudimo sisteme kontroliranog prolaza i izvještavanja putem pametnih automatskih okretaljki koje se mogu podešavati putem interneta ili izvanmrežno.

 

Okretaljke sa optičkim čitačem 

Mogu se napraviti barkodovi za pojedinačnu ili grupnu autorizaciju, a koji će se koristiti na dnevnoj bazi ili tokom čitavog događaja.

 

Pružamo napredna rješenja za kontrolu ulaska, izlaska i praćenja učesnika, koje nude trenutne izmjene i izmjene ovlaštenja.

 

Ekrani koji se nalaze na pametnim okretaljkama

 

Nudimo logo i animacije koji se mogu prilagođavati prema potrebama događaja.

Na osnovu očitavanja barkoda učesnici primaju poruke dobrodošlice, vrši se prolaz i kontrola, te se šalju poruke o autorizaciji.

 

EASYrfid

 

Inovativne tehnologije za registraciju

 

 • Podatke koje želite dobiti o učesnicima koji su došli na vaš događaj možete dobiti pomoću tehnološki veoma naprednih RFID tačaka za očitavanje. Ove podatke koje ne možete prikupiti ličnim naporima, RFID će bez problema prikupiti za vas.

Bez ikakvog uznemiravanja i kontakta sa učesnicima tokom događaja možete prikupiti informacije o njima i izraditi detaljan izvještaj nakon događaja.

 

RFID tačke za očitavanje možete koristiti pojedinačno ili sa mrežnim sistemom putem interneta.

 

Prednosti EASYRfida:

 • Za svakog učesnika posebno, putem RFID čipa pravi se sistem za prepoznavanje propusnice.
 • Tokom prolaska kroz RFID tačke dobija se očitavanje visokih preformansi.
 • Može se sastaviti detaljan izvještaj o kretanju koji se može spustiti na nivo pojedinca. Nakon očitavanja prolaska osobe, na ekranima koji se povežu sa RFID tačkama mogu se prikazati privatne poruke za tu osobu. (npr. poruke dobrodošlice na ulazu i poruke ispraćanja na izlazu).
 • Sa sistemom za mjerenje vremena provedenog na događaju mogu se dobiti podaci o tome koliko je učesnik proveo vremena u salonu ili sesiji.