EASYFace (Misaoni balončići)

Misaoni balončići koji govore

 

EasyFace je digitalni animirani sistem koji je dizajniran s ciljem privlačenja pažnje posjetitelja i usmjeravanja do određenog mjesta tokom događaja kao što su sajmovi, promocija proizvoda i organizacija i sl.

EasyFace je sistem baziran na algoritmu “pametne” obrade slike, što znači da prepoznaje lica osoba koja prolaze. Nakon prepoznavanja osoba, sistem dodaje balončić sa nekom porukom toj osobi koju je prepoznao i isti može dodati animaciju u vidu perike, brkova i sl. Sve ove animacije se prikazuju u istom trenutku na ekranu i prate tu osobu tokom tog događaja.

Prednosti ovog sitema:

  • Privlačenje pažnje posjetitelja i usmjeravanje ka željenoj lokaciji/štandu
  • Fokusiranje pažnje posjetitelja na prostor sa reklamama
  • Omogućavanje dugoročnog pamćenja brenda
  • Posjetitelji se istovremeno zabavljaju i gledaju reklamu proizvoda
  • Tokom prikazivanja animacija na posjetitelju, njegova pažnja se podiže na veći nivo, te se kao takav fokusira na prikazane marke
  • Uživo primjenjivanje animacije
  • Tokom primjenjivanja istog, može i da napravi fotografije posjetitelja koje se spremaju
  • Pružanje mogućnosti slikanja selfija, te ako želite možete posjetiteljima pokloniti njihove fotografije sa podacima o vašoj marci.
  • Prije aktivnosti možete podesiti sistem da se slike koje se uslikaju direktno pošalju na tweet i da putem društvenih mreža vaša marka dođe do širokih masa.