EASYWall

Svoje poruke i svoj brend objavite na društvenim medijima…

Paralelno s povećanjem prostora kojeg zauzimaju društveni mediji u našem životu susrećemo se sa novim potrebama. Od svih potreba najvažnije su aplikacije socijalnog zida. Zadnjih godina uz pomoć TweetWall-a i Instawall-a na koje smo se navikli gledajući ih na događajima, povećana je interakcija na događajima i vrši se efektivnije praćenje događaja. Zbog toga su aplikacije društvenih zidova postale nerazdvojiv dio događaja.

Naša EASYwall aplikacija programirana na web bazi razvijena je na poseban način za upotrebu na događajima. Ona podstiče učesnike da se dopisuju preko Instagrama i Twittera, te povećava inerakciju i vidljivost na društvenim medijima.

Aplikacija je posebno dizajnirana da možete dodati logo brenda ili moto. Pored toga, sa svojom integrisanom moderacijskom strukturom sprječava pojavljivanje nepoželjnih sadržaja i fotografija na ekranu.

Društveni zidovi se koriste prilikom organizacije raznih događaja kao što su festivali,  koncerti, konferencije, sportska takmičenja, ulične prodaje i pozivnica za vjenčanje.